[Gossip] Bình loạn âm nhạc :))

Hôm nay đọc báo lá cải thấy bài này. Tò mò search nghe thử thì thấy có mỗi bài đầu tay, lại là bằng tiếng Tây :))

Ném cho mấy bà chị nghe thử xem dạo này gu âm nhạc thế nào, hề hề

Bình loạn âm nhạc :))

Mình chỉ thấy mỗi cái là em nó xinh, còn nghe chả có cảm giác gì, dạo này xem lắm phim quá nên mất cảm giác với âm nhạc rồi :)) Search được bài karaoke này, nhưng chắc là ko phải của em nó, chứ phải thì giọng cũng thường quá :-j