Buy me a coffee

A. CHUYỂN KHOẢN TRỰC TIẾP

 1. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
  1. Chủ tài khoản: NGUYỄN TUẤN TÚ
  2. Số tài khoản: 203-047246-041
  3. Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội
 2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  1. Chủ tài khoản: NGUYỄN TUẤN TÚ
  2. Số tài khoản: 0011004278884
  3. Chi nhánh: Sở Giao dịch

B. QUA NGÂN LƯỢNG

C. QUA PAYPAL