Re: WordPress.com IP Address Deprecation

Dạo trước chuyển sang dùng WordPress.com thử 1 dạo bị ghét 1 cái là các bạn ý bắt phải dùng DNS của WordPress.com rất vô lý, nhất quyết không công bố địa chỉ IP các server để trỏ A record. Mà chơi với các bạn thì DKIM record của mình lại hỏng, mail mủng thủng lỗ chỗ, toàn phi vào spam, nên mình lại chuyển về với Blogger. Sau 1 thời gian Blogger bị các bạn an ninh nội địa chặn kinh hoàng quá(?) mà self-hosted thì phập phù, lúc nhanh lúc chậm, công ngồi tweak với monitor còn tốn hơn ngồi viết nên lại đành quay sang WordPress.

Mình khám phá ra là với mỗi bạn host DNS tại WordPress.com sẽ có 6 A records, mà số record trùng nhau của các bạn là khoảng 4-5 cái, nên dò la 1 hồi mình kiếm được 7-8 record, đem add phéng cả vào. Ngoài việc vào admin panel thấy notify domain của mày không trỏ về DNS của chúng tao thì dùng ngon lành cành đào đến giờ, chưa thấy bị rớt lúc nào :))

Đến hôm qua thì nhận được cái mail này :

Hello,

During an internal audit we discovered that at least one of your domains for a blog hosted at WordPress.com has DNS A records that point directly to a set of IP addresses that will cease to work on or after May 20th, 2015.

In order for your blog to continue functioning, you will need to update your DNS records to point to the following IP addresses:

192.0.78.25
192.0.78.24

For the following domain(s):
tuantu.me

The above 2 IP addresses should replace previous WordPress.com IP addresses entirely. For example, if you used several A records consisting of WordPress.com IP addresses, you now only need 2 records that point to the above provided IP addresses.

According to http://www.dnsperf.com/, WordPress.com DNS is one of the fastest DNS providers available. Instead of changing the A records, you can also change your domain’s nameservers to point to WordPress.com. For more information about using WordPress.com DNS, see:
https://en.support.wordpress.com/domains/map-existing-domain/

For more information, please see:
https://support.wordpress.com/ip-addresses/

If you have any questions or concerns, feel free to contact the WordPress.com Support Team at help@WordPress.com

The WordPress.com Team

Yêu vãi, cuối cùng thì các bạn ý cũng đã quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như này :x

Mà lâu không vào DNS Perf, giờ thấy WordPress.com leo lên kinh ác, vượt mặt cả CloudFlare rồi :D Nhưng dù sao anh đã quen với CloudFlare và đang rất happy, nên nếu CloudFlare không thay đổi chính sách miễn phí theo chiều hướng bất lợi thì chưa có lý do gì để anh thay đổi cả :3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s