Chat chit

kiểu a đi rồi, mấy cái technical chả biết hỏi ai
hỏi sếp thì lại ngại

Nghe cũng đắng lòng ra phết :3 Mình sắp lên thánh cbnr :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s