Chat chit

kiểu a đi rồi, mấy cái technical chả biết hỏi ai
hỏi sếp thì lại ngại

Nghe cũng đắng lòng ra phết :3 Mình sắp lên thánh cbnr :))