[Quote] Những câu nói bất hủ của sếp

Ngày 12/12/2014:

Kiểm toán VN mà cũng hét giá nghìn rưỡi đô á? Đúng là bọn mất dạy!

Không cần nói gì hơn, quá bất hủ, 1 like! :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s