Quay cuồng tháng ba

Thợ cày mùa bận
Thợ cày mùa bận

Ảnh chụp từ 4 năm trước, nhưng tình cảnh hiện tại vẫn không khác là mấy, có chăng là còn bi thảm hơn thế :v

Bao giờ cho hết tháng ba…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s