[Viễn cảnh] Tương lai con em chúng ta =))

Vì tương lai con em chúng ta =))

Thôi thì sau này chắc mình cũng chả đủ trình để nâng con mình lên làm thứ trưởng bộ này hay chủ tịch tập đoàn khủng bố nọ, cũng đành cố để con đi học nó được nở mày nở mặt cho bằng chúng bằng bạn vậy. Tất cả vì tương lai con em chúng ta =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s