Lại chuyện ngân hàng…

Chuyển nhầm tài khoản là rất vất :))

Xét thấy việc triển khai đề án tái cơ cấu & sáp nhập hệ thống ngân hàng là rất cấp thiết, để tránh tình trạng phải dùng nhiều thẻ, nhiều tài khoản & xử lý nhầm lẫn nhiêu khê như này :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s