Hớ hênh thì phải chết…

Nguyên là…

Thanh toán với thẻ VISA như thế nào? :))

Thế nên…

Hớ hênh thì phải chết =))

Đầu tuần đã xả xì trét rồi =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s