[Anime] Doraemon – Complete Collection

Trọn bộ sưu tập phim hoạt hình Doraemon bao gồm: 27 phim dài & toàn bộ phim ngắn với 7CD phụ đề tiếng Việt, 123 phim phụ đề tiếng Anh, dành cho những ai yêu thích Doraemon. Link megashare.vn leech từ megaupload.com, gồm 31 parts 1GB + 1 part 177.39MB, cảm ơn thành viên Supick của diễn đàn HDVietnam đã cung cấp :)

Password để giải nén:

hdmovie.vn

Link megashare.vn (Leeched)

  1. http://share.vnn.vn/dl.php/3628544
  2. http://share.vnn.vn/dl.php/3629058
  3. http://megashare.vn/dl.php/2820482
  4. http://share.vnn.vn/dl.php/3629582
  5. http://share.vnn.vn/dl.php/3629756
  6. http://megashare.vn/dl.php/2821224
  7. http://share.vnn.vn/dl.php/3630005
  8. http://share.vnn.vn/dl.php/3630333
  9. http://share.vnn.vn/dl.php/3630604
  10. http://megashare.vn/dl.php/2821223
  11. http://megashare.vn/dl.php/2821227
  12. http://megashare.vn/dl.php/2821225
  13. http://megashare.vn/dl.php/2821231
  14. http://megashare.vn/dl.php/2821241
  15. http://megashare.vn/dl.php/2823800
  16. http://megashare.vn/dl.php/2823806
  17. http://megashare.vn/dl.php/2823795
  18. http://megashare.vn/dl.php/2823807
  19. http://megashare.vn/dl.php/2823808
  20. http://megashare.vn/dl.php/2823799
  21. http://megashare.vn/dl.php/2823829
  22. http://megashare.vn/dl.php/2823798
  23. http://megashare.vn/dl.php/2823831
  24. http://megashare.vn/dl.php/2823805
  25. http://megashare.vn/dl.php/2826643
  26. http://megashare.vn/dl.php/2823982
  27. http://megashare.vn/dl.php/2823985
  28. http://megashare.vn/dl.php/2823979
  29. http://share.vnn.vn/dl.php/3630949
  30. http://megashare.vn/dl.php/2823977
  31. http://megashare.vn/dl.php/2823980
  32. http://megashare.vn/dl.php/2823936

Link megaupload.com (Original)

  1. http://www.megaupload.com/?d=LUC7GKBO
  2. http://www.megaupload.com/?d=N8BPQS6W
  3. http://www.megaupload.com/?d=ET2JEW6Z
  4. http://www.megaupload.com/?d=K5KD2TTI
  5. http://www.megaupload.com/?d=A1DSEYZW
  6. http://www.megaupload.com/?d=AGAD02ML
  7. http://www.megaupload.com/?d=OSCNTWHY
  8. http://www.megaupload.com/?d=ZOY0W8RX
  9. http://www.megaupload.com/?d=1OEY0E03
  10. http://www.megaupload.com/?d=D0PW82DN
  11. http://www.megaupload.com/?d=HZHD1310
  12. http://www.megaupload.com/?d=TOKKT6BL
  13. http://www.megaupload.com/?d=6ZB9P5K3
  14. http://www.megaupload.com/?d=9OCPTV5X
  15. http://www.megaupload.com/?d=MBZ2PQEF
  16. http://www.megaupload.com/?d=OPRZ8IK7
  17. http://www.megaupload.com/?d=T8EKTGJS
  18. http://www.megaupload.com/?d=IKJ06R0D
  19. http://www.megaupload.com/?d=QTN3IW13
  20. http://www.megaupload.com/?d=GD3LY8II
  21. http://www.megaupload.com/?d=8SMWN7NK
  22. http://www.megaupload.com/?d=5HZFSC5E
  23. http://www.megaupload.com/?d=XSXPVNCC
  24. http://www.megaupload.com/?d=LBKOQ62O
  25. http://www.megaupload.com/?d=GRWQUL9S
  26. http://www.megaupload.com/?d=B1RQ4NF5
  27. http://www.megaupload.com/?d=X7O4ARI6
  28. http://www.megaupload.com/?d=YTRYRKP8
  29. http://www.megaupload.com/?d=N0LEXL0H
  30. http://www.megaupload.com/?d=0UP9LSAC
  31. http://www.megaupload.com/?d=TMPLIC30
  32. http://www.megaupload.com/?d=XJHCF4Y2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s