Hãy đứng dậy đi

Hãy đứng, đứng dậy đi!
Ngoài kia người ta đi chơi
Hãy đứng, đứng dậy đi!
Trời đã tối từ lâu
Ngoài kia màn đêm âm u
Về thôi, cố làm chi!
Ngồi đây, tình yêu đánh mất
Rồi cũng… ế mà thôi
Hãy đứng, đứng dậy đi!
Làm thêm, tiền thì không thêm
Hãy đứng, đứng dậy đi!
Hỡi các anh chị em.

Ngoài kia người ta đi chơi
Ngoài kia đã về đêm
Cày đêm, người như con ve
Rồi chết sớm mà thôi
Ở quê, thầy u đang mong
Chờ ta có người yêu.
Hãy đứng, đứng dậy đi!
Ngồi lâu, người lại đơ ra
Hãy đứng, đứng dậy đi!
Hỡi các anh chị em.

Đừng cố OT kẻo rồi lại héo :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s