Site Visit – VOICE Bắc Kạn

Cái này cũng từ lâu lâu rồi, giờ vào Youtube mới nhớ ra. Ôi, những ngày nhếch nhác :))

I. Ngày thứ nhất – Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Gà chân dài

và chó

II. Ngày thứ hai – Xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới – Bắc Kạn

Advertisements

2 thoughts on “Site Visit – VOICE Bắc Kạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s